Hvad er Life Coaching

En Life-Coach er en vejleder i livskunst, en livsvejleder for sig selv og andre.

En holdning af accept, respekt og kærlighed er en vigtig grundpille i arbejdet med dig selv. For vi gør alle altid vores bedste – ud fra vores aktuelle overbevisninger og for at tage vare på os selv. Men det er ikke sikkert, at de gamle måder at gøre det på stadig tjener os. 

En anden grundpille er holdningen, at du er eksperten – for ingen kender dig bedre end dig selv. Og da det er dig, der skal leve dit liv, er det også vigtigt, at det er dig, der styrer processen.